Processed with VSCOcam with hb2 preset

MARKA TESCİL

Buluş, teknoloji alanında bir ürüne veya yönteme ilişkin spesifik bir problemin çözümüdür.

Marka bir işletmenin tüm varlıklarını temsil eden, benzer mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt etmek için kullanılan İŞARETTİR. Marka, işletmelerin ticari yaşamlarında önemli bir rol oynayan, kimliklerini yansıtan “PARMAK İZİDİR”. Tüketiciye ürünün kaynağını gösterir, bir kalite simgesi ve tanıtım aracıdır.

Ad ve soyadlar dahil, sözcükler, harfler, sayılar, şekiller, bunların birkaçı veya tamamının birleşimi ile marka oluşturulabilir. Ayrıca malların biçimi ya da onların ambalajları, teknik bir zorunluluk olmaması kaydıyla, marka olarak tescil edilebilmektedir.

•MARKANIZ•
TİCARİ KİMLİĞİNİZ

PATENT/FAYDALI
MODEL TESCİLİ

Markalar 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK hükümlerine göre korunmaktadır.

Faydalı Model Belgesi, patent ile aynı hakları sağlamakla birlikte, 20 yıl yerine 10 yıllık bir koruma getirmektedir. Ayrıca, yöntemler ile kimyasal maddeler için Faydalı Model Belgesi verilmemektedir. Ancak, Faydalı Model Belgesi başvurularına konu olan buluşlarda “buluş basamağı” aranmadığı ve patent başvurularında araştırma ve inceleme raporlarını düzenlenmemektedir. Belge alımı daha ucuza mal olmakta, dolayısıyla özellikle KOBİ’ler ve kişisel başvuru yapanlar tarafından daha çok tercih edilmektedir.

Patent, bir kamu kurumu tarafından sanayi alanındaki bir buluşun sahibine verilen ve bu buluşun belirli bir süre korunmasını sağlayan bir belgedir. Ekonomik bir değere sahip olan bu belge, hak sahibine belirli bir süre için buluşun başkalarınca kullanılmasına izin vermek ve izinsiz kullanılmasını engellemek hakkını sağlar.

l5
l3
l1
l2
l4
l6